OP KŽP: Prezentácia k výzve zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE ---- životné prostredie ( 05-03-2020 )

Dňa 27.2 a 28.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Prešove a Žiline k Výzve zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

Viac informácií nájdete na https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/prezentacia-k-vyzve-zameranej-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuziti e-vybranych-druhov-oze/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje