OP ĽZ: Oznámenie o prebiehajúcich Informačných seminárov k vyhlásenej výzve na materské školy ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 11-02-2020 )

Zástupcovia miest a obcí, súkromného a štátneho sektora, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií v rámci informačného seminára, ktorý sa konal dnes, 10. februára 2020 v Banskej Bystrici. Cieľom stretnutia bolo informovať potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o vyhlásenej výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2, ako aj priblížiť ďalšie informácie k pripravovaným výzvam zameraných k prístupu k pitnej vode, podporu sociálnych podnikov, podporu aktivít súvisiacich s procesom vysporiadavania pozemkov a na rozšírenia kapacít základných škôl.

Účastníci informačného seminára konzultovali svoje rozpracované zámery, zapájali sa do diskusií ohľadom plánovaných projektov, prezentovali svoje skúsenosti a odovzdávali praktické rady z predchádzajúcich projektov. Zamestnanci odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ informovali o postupoch a procesoch, ktorými prechádza podaná žiadosť cez systém ITMS2014+ verejná časť a o najčastejších chybách pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Podujatie organizuje rezort ministerstva vnútra, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ, v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Banskobystrického, Košického a Prešovského samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy. Podujatie bude pokračovať aj v utorok 11. februára v Košiciach a 12. februára v Prešove, kde všetkých záujemcov srdečné pozývame. V prípade záujmu sa prosím zahláste kolegom z Informačno-poradenského centra daného samosprávneho kraja pri vstupe do zasadacej miestnosti, aby Vás zaregistrovali do prezenčnej listiny.

TERMÍN A MIESTO KONANIA
• v pondelok 10. februára 2020 od 10:00 do 13:30, v budove Mestského úradu v Banskej Bystrici, ul. Československej armády 26, veľká sieň 1. poschodie, 949 01 Banská Bystrica
• v utorok 11. februára 2020 od 9:30 do 13:00, vo veľkej zasadačke č. 101 v budove okresného úradu v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
• v stredu 12. februára 2020 od 9:30 do 13:00, na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka, 2. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Viac informácií nájdete na www.minv.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje