PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 06-02-2020 )

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.55207(2019/XA) na poskytovanie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Výzva je otvorená od 05. 02. 2020 do 04.03.2020

Viac informácií nájdete tu: https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-platby-poistneh o-v-polnohospodarskej-prvovyrobe/9597
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje