MINV: Poľnohospodárske vozidlá budú mať výnimku pri presunoch až do konca novembra ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 28-06-2019 )

Prezídium Policajného zboru povoľuje výnimku podľa § 39 ods. 7 písm. a) zákona o cestnej premávke pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác.

Platnosť výnimky je od 1. júla 2019 do 30. novembra 2019
V prípade, ak sa za vozidlom vytvorí kolóna vozidiel, je vodič vozidla povinný umožniť jeho bezpečné predchádzanie.

Ak si to však bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyžiada, policajt bude aj napriek tejto výnimke oprávnený zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas, alebo mu prikázať smer jazdy.

§ 39 ods. 7 písm. a) : Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané; to neplatí
a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať,
1. v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hod. a
2. v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hod.

Viac informácií nájdete na www.minv.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje