MPSR: Školenie „Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 – 2020 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 22-01-2019 )

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj pozýva na školenie k téme „POVINNOSTI A POSTUPY PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTOV V RÁMCI PRV SR 2014 - 2020“

Prezentácia účastníkov od 8:00 hod. v priestoroch Hotela Sebastian*** Dukelská 4, 900 01 Modra

PROGRAM:
Utorok 29.01.2019

8:00 – 8:20 registrácia účastníkov s občerstvením

8:20 – 9:00 Predstavenie Regionálnej antény NSRV SR pre Bratislavský kraj, aktuálne informácie k PRV SR 2014 – 2020, výzvy plánované na rok 2019, Ing. Andrea Zahradníková, koordinátorka

9:00 – 11:00 Účtovníctvo, uchovávanie účtovnej dokumentácie, kontrola a audit pri realizácii projektov PRV SR 2014 – 2020, Ing. Marika Moravčíková

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 12:45 Zabezpečenie pohľadávky, poistenie a spôsob odpisovania majetku získaného z prostriedkov PRV SR 2014 -2020, Ing. Marika Moravčíková

12:45 – 13:45 Obed

13:45 – 14:45 Ukončenie zmluvy, vysporiadanie finančných vzťahov, monitoring, povinnosti vyplývajúce z Príručky pre prijímateľa PRV SR 2014 – 2020“, odborník v oblasti PRV SR

14:45 – Diskusia, Záver

Účasť je bezplatná, ale z organizačných dôvodov je nevyhnutná Vaša registrácia na uvedených kontaktoch: e-mail: zahradnikova@cemiconsult.eu, tel. číslo: 0918 418 931

Je potrebné potvrdiť svoju účasť najneskôr do piatka 25.01.2019, do 15:00 hod.

Viac informácií nájdete tu: http://mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13800
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje