MINV: V oblasti rómskej problematiky pracuje rezort vnútra na preventívnych opatreniach ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 09-01-2019 )

Riešenie rómskej problematiky je jednou z priorít Ministerstva vnútra SR. Ministerka vnútra Denisa Saková informovala, že sa pracuje na preventívnych opatreniach, ktoré si podľa jej slov nevyžadujú legislatívnu úpravu. "Ešte nebudem konkretizovať, či bude, nebude zákon. Preberáme jednotlivé veci, ktoré vieme momentálne robiť preventívne na operatívnej úrovni, to znamená, že nevyžadujú legislatívnu zmenu. Ale nevylučujeme to, že v rámci priestupkovej agendy alebo vyšetrovania trestných činov bude prijatý nový zákon," uviedla. Rezort vnútra v súčasnosti problematiku analyzuje.

MV SR má v rámci prioritnej osi Operačného programu Ľudské zdroje rezortu práce a sociálnych vecí zameranej na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vyčlenených zhruba 280 miliónov eur na rôzne projekty. "Viažu sa na vybudovanie prístupu k pitnej vode, odpadové hospodárstvo, vybudovanie komunitných centier, prestupného bývania, materských škôlok a čiastočne aj školských zariadení. To je jedna časť," povedala ministerka Saková. Ďalšou sú podľa jej slov skupiny rómskych spoluobčanov, ktorí pomáhajú dohliadať na verejný poriadok.

Začiatkom januára 2018 predstavilo bývalé vedenie MV SR opatrenia, ktoré plánuje rezort zaviesť v prípade tzv. otravujúcej kriminality. Mali by sa zvýšiť kompetencie policajtov, aby mohli zakročiť nielen pri páchaní trestnej činnosti alebo priestupku, ale aj pri narúšaní verejného poriadku. V pláne je vytvorenie integrovaných policajných oddelení s vyšším počtom policajtov, ktoré budú zodpovedné za situáciu v príslušnej osade.

Opatrenia rátajú so zavedením občianskych hliadok, ktoré by dohliadali na bezpečnostnú situáciu v rómskych osadách. Rezort pripravuje aj integračné opatrenia, napr. vytvorenie sietí podporných pracovísk, ktoré dokážu riešiť sociálnu situáciu a výchovu detí, teda komunitných centier.

Viac informácií nájdete na www.minv.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje