MP SR: Oznámenie ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 07-01-2016 )

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb platnej od 1. 1. 2016 bude služby súvisiace s vedením, vydávaním a distribúciou Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečovať Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave.

Kontakt: Alena Hrobáriková – redakcia vestníka,
mobil: 0910 239 677, e-mail: hrobarikova@sppk.sk
Adresa redakcie: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje