OPŽP: Zoznam údajov o neschválených ŽoNFP v rámci OPŽP v zmysle zákona č.528/2008 Z.z. ---- životné prostredie ( 17-04-2015 )

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Informácie nájdete v časti : http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-udajov-o-neschvalenych-ziadostiach-o-nfp-v-ramci-opz p-v-zmysle-zakona-c-5282008-z-z/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje