Podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014 ---- životné prostredie ( 24-01-2014 )

Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie budú môcť domácnosti požiadať až po schválení a zverejnení podporného mechanizmu. Konkrétne podmienky poskytnutia pomoci budú známe v polovici roka 2014.

Od začiatku roka 2014, ešte nie je možné podávať žiadosti o podporu a ani poskytnúť bližšie informácie o podmienkach podpory.

Základný účel podpory je uvedený v Koncepcii rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorú na návrh podpredsedu vlády pre investície schválila vláda SR 3. júla 2013. Cieľom koncepcie je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností.

Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie môžete nájsť na http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22611

Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie bude súčasťou návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020, ktorá bude čoskoro predložená na rokovanie vlády SR a následne na schválenie Európskej komisii. Zámerom je zahrnúť možnosť podpory pre domácnosti, ktoré si inštalujú malý zdroj výroby energie, do Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje