Občianske združenie LEAF: ŠTIPENDIÁ PRE SLOVENSKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV V ZAHRANIČÍ ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 16-01-2014 )

V rámci programu Slovak Professionals Abroad občianskeho združenia LEAF budú identifikovaní inšpiratívni slovenskí študenti študujúci na zahraničných univerzitách a bude podporený ich ďalší rozvoj. Udelené bude štipendium 5 000 USD v štyroch oblastiach, ktoré sú dôležité pre organizáciu:

- príklad charakternosti,
- príklad akademickej, či pracovnej excelentnosti,
- príklad dobrovoľníckej angažovanosti,
- nápad ako ďalej rozvíjať Slovensko, ktorý plánujem po ukončení školy zrealizovať.

Štipendiá budú ponúknuté kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, ako i angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní. Občianske združenie chce podporiť celkovo štyroch študentov, spomedzi tých, ktorí sa podelia o príklad, keď mali možnosť demonštrovať jednu z vyššie uvedených kvalít alebo majú nápad pre Slovensko, ktorý by chceli po ukončení štúdia zrealizovať. \n\n KRITÉRIÁ:

- Kandidát má slovenské štátne občianstvo.

- Kandidát je interným študentom univerzity v zahraničí (bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium), alebo je prijatý na postgraduálne (t.j. vyššie ako bakalárske) štúdium zahraničnej univerzity. Štipendium nie je určené študentom, ktorí študujú v zahraničí cez krátkodobý výmenný program (napr. Erasmus).

- Výhodou je štúdium na univerzitách, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach Šangajského rebríčka a pracovná skúsenosť (počíta sa aj čiastočný úväzok počas štúdia, odborné stáže, start-up, atď.). \n\n PRIHLÁŠKA:

Do výberového procesu sa môžu prihlásiť všetci uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené kritéria. Pre prihlásenie bude potrebovať:

• životopis relevantný pre vyššie identifikované oblasti (ideálne na jednu, max. na dve strany v slovenskom alebo anglickom jazyku),

• scan potvrdenia o štúdiu (stačí kópia originálu) (V prípade, ak sa hlásite na postgraduálne štúdium na univerzite v zahraničí a ešte ste nedostali vyrozumenie, je možné toto vyrozumenie priložiť dodatočne do 30. marca 2014),

• vaša esej (slovenský alebo anglický jazyk, max. 500 slov) na oblasť, v ktorej sa hlásite o štipendium (v prípade, ak sa hlásite o štipendium vo viacerých oblastiach, prosím, napíšte zodpovedajúci počet esejí - na každú z oblastí zvlášť ):

1. Príklad charakternosti: Popíšte príklad keď ste preukázali morálnu odvahu. Prečo ste sa tak zachovali? Čo ste sa z toho naučili?
2. Príklad excelentnosti: Na ktorý úspech ste v živote najviac hrdý a prečo? Čo ste pre tento úspech urobili? Čo ste sa na ceste za týmto úspechom naučili?
3. Príklad angažovanosti: Ako zlepšujete svet okolo vás? Čo sa vám už podarilo a aké sú vaše ďalšie plány? Prečo ste sa pre túto cestu rozhodli?
4. Nápad pre Slovensko: Ako plánujete po skončení školy prispieť k ďalšiemu rozvoju Slovenska? Čo ste preto už urobili a čo plánujete urobiť?

• vyplnenú on-line prihlášku - vyplniť prihlášky a priložiť dokumenty môžete na http://form.jotform.co/form/33313198831858 \n\n HARMONOGRAM:

• prihlasovanie do výberového procesu do 31. januára 2014,
• vyhodnocovanie prihlášok a rozhovory s vybranými kandidátmi do 30. marca 2014,
• ponúknutie štipendia úspešnému kandidátovi / kandidátom do 11. apríla 2014.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje