komunálna sféra, rozvoj obcí
2014-03-06
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nadácia Pontis: Prihláste svoj projekt na Naše Mesto 2014
Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí z firiem a...
2014-02-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFP
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 1.2.2014 vstúpila do platnosti Zmluva o NFP, ktorá...
2014-02-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Zmena Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP
Na základe zmeny Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007...
2014-02-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPZ: Navýšenie alokácie a posune termínu na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01
UPOZORNENIE! MZ SR navyšuje alokáciu a posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ ...
2014-02-06
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPBK: Aktualizácia formulára Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá vstúpila do platnosti 31.01.2014
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 31.01.2014 vstúpil do platnosti...
2014-02-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam platobnej jednotky k informovaniu prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie
V nadväznosti na aktualizovanú verziu 7.0. Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho...
2014-02-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFP
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 1.2.2014 vstúpila do platnosti Zmluva o poskytnutí...
2014-02-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam platobnej jednotky k informovaniu prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie
V nadväznosti a aktualizovanú verziu 7.0 Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho...
2014-01-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
INTERREG EUROPE 2014-2020 - spustenie verejných konzultácií
V nadväznosti na prípravu programu medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020 prebiehajú...
2014-01-10
komunálna sféra, rozvoj obcí
PL- SK: SCHVÁLENÁ ZMENA PROGRAMU
Európska komisia (EK) schválila zmeny v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013....
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje